Mercator Siska

Zadnje novice

2

Sprejeti Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021

17.12.2020

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021 glede na leto 2020 predvideva predvsem rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA, nadaljevanje uspešnega zmanjševanja zadolženosti in - nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2021 načrtuje 2,217 milijarde EUR prihodkov, kar je 2,4 % rast v primerjavi z oceno za leto 2020. Rast prihodkov Poslovnega sistema Mercator, d. d., bo predvidoma 2,1 %. Gospodarski načrt predvideva 169,2 milijona EUR normalizirane EBITDA.

VIT 8851

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021

16.12.2020

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2021 glede na leto 2020 predvideva predvsem rast prihodkov, rast normalizirane EBITDA, nadaljevanje uspešnega zmanjševanja zadolženosti in - nadaljevanje uresničevanja strategije razvoja. Skupina Mercator za leto 2021 načrtuje 2,217 milijarde EUR prihodkov, kar je 2,4 % rast v primerjavi z oceno za leto 2020. Rast prihodkov Poslovnega sistema Mercator, d. d., bo predvidoma 2,1 %. Gospodarski načrt predvideva 169,2 milijona EUR normalizirane EBITDA.

IMG 128

Skupina Mercator tudi v prvih devetih mesecih letos z višjimi prihodki

27.11.2020

Ljubljana, 26. november 2020 - Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvih devetih mesecih leta 2020 povišali za 2,1 % glede na primerljivo lansko obdobje in so znašali 1,6 milijarde EUR.

slika

Skupina Mercator tudi v prvem polletju z rastjo prihodkov in EBITDA

24.09.2020

Prihodki od prodaje Skupine Mercator so se v prvem polletju leta 2020 povečali za 4,4 % glede na enako obdobje preteklega leta in so znašali 1,06 milijarde EUR. Skupina Mercator je v tem obdobju beležila za 7,4 % višje prihodke od prodaje v dejavnosti trgovine na drobno in 1,7 % rast normalizirane EBITDA. 

Za vlagatelje

Naše delničarje in druge zainteresirane javnosti redno obveščamo o poslovanju Skupine Mercator.

Vrednost delnice23,00 EUR
Najvišja27,00 EUR
Najnižja22,20 EUR
Sprememba0,00%
Informacije za vlagatelje>>

Za novinarje

V želji, da javnost dosežejo preverjene informacije, sodelujemo z vsemi mediji in, spoštujemo vsako vprašanje.

mercator za novinarje.jpg
Za novinarje>>

Nepremičnine

Prodajamo in oddajamo številne lokale, poslovne prostore in zemljišča.

mercator prodaja oddaja nepremicnine.jpg
Prodaja in oddaja nepremičnin>>