Za vlagatelje

Javne objave

Za arhiv objav izberite ustrezno leto:

2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
11.12. 2019

Mercator Group's budget for 2020

11.12.2019 ob 16.57 / Notranje informacije / 68772

11.12. 2019

Gospodarski načrt Skupine Mercator za leto 2020

11.12.2019 ob 16.55 / Notranje informacije / 68771

11.12. 2019

Report of extraordinary member of Mercator Management Board

11.12.2019 ob 15.31 / Notranje informacije / 68768

11.12. 2019

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

11.12.2019 ob 15.28 / Notranje informacije / 68767

30.09. 2019

Report of extraordinary member of Mercator Management Board

30.9.2019 ob 15.29 / Notranje informacije / 68435

30.09. 2019

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

30.9.2019 ob 15.28 / Notranje informacije / 68434

26.09. 2019

Mercator successfully continues its business and financial restructuring

26.9.2019 ob 08.56 / Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi / 68404

26.09. 2019

Mercator uspešno nadaljuje s poslovnim in finančnim prestrukturiranjem

26.9.2019 ob 08.55 / Polletna računovodska in revizijska poročila / omejeni pregledi / 68402

24.09. 2019

Change of Financial calendar for the year 2019

24.9.2019 ob 15.02 / Notranje informacije / 68398

24.09. 2019

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2019

24.9.2019 ob 15.01 / Notranje informacije / 68397

15.07. 2019

Report of extraordinary member of Mercator Management Board

15.7.2019 ob 15.18 / Notranje informacije / 68156

15.07. 2019

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

15.7.2019 ob 15.18 / Notranje informacije / 68155

02.07. 2019

Refinancing transaction for the super-senior facility completed

2.7.2019 ob 15.14 / Notranje informacije / 68110

02.07. 2019

Izvedena transakcija o refinanciranju nadrejenega posojila

2.7.2019 ob 15.14 / Notranje informacije / 68109

12.06. 2019

Consolidated version of the Articles of Association of the company Poslovni sistem Mercator d.d.

12.6.2019 ob 15.06 / Notranje informacije / 67986

12.06. 2019

Čistopis statuta delniške družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

12.6.2019 ob 15.05 / Notranje informacije / 67985

10.06. 2019

Regarding the document: Resolutions of the 26th regular Shareholders Assembly

10.6.2019 ob 15.15 / Notranje informacije / 67978

06.06. 2019

Sklic na dokument: Sklepi 26. redne skupščine delničarjev

6.6.2019 ob 16.58 / Notranje informacije / 67965

05.06. 2019

Resolutions of the 26th regular Shareholders Assembly

5.6.2019 ob 18.19 / Notranje informacije / 67962

05.06. 2019

Sklepi 26. redne skupščine delničarjev

5.6.2019 ob 18.11 / Notranje informacije / 67961

31.05. 2019

Mercator further improves its performance

31.5.2019 ob 15.03 / Notranje informacije / 67939

31.05. 2019

Mercator še izboljšal poslovanje

31.5.2019 ob 15.02 / Notranje informacije / 67938

30.05. 2019

Appointment of a new Supervisory Board member of the company Poslovni sistem Mercator d.d.

30.5.2019 ob 15.06 / Notranje informacije / 67921

30.05. 2019

Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe Poslovni sistem Mercator, d. d.

30.5.2019 ob 15.05 / Notranje informacije / 67920

30.05. 2019

Agreement signed on super-senior facility refinancing

30.5.2019 ob 09.01 / Notranje informacije / 67918

30.05. 2019

Podpisana pogodba o refinanciranju nadrejenega posojila

30.5.2019 ob 09.00 / Notranje informacije / 67917

29.05. 2019

Change of Financial calendar for the year 2019

29.5.2019 ob 09.01 / Notranje informacije / 67912

29.05. 2019

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2019

29.5.2019 ob 09.00 / Notranje informacije / 67911

17.05. 2019

Organized collection of proxy authorizations for exercising shareholder voting rights

17.5.2019 ob 08.53 / Notranje informacije / 67842

17.05. 2019

Organizirano zbiranje pooblastil za uresničevanje glasovalnih pravic delničarjev

17.5.2019 ob 08.52 / Notranje informacije / 67840

13.05. 2019

Resignation of two Supervisory Board members

13.5.2019 ob 10.17 / Notranje informacije / 67794

13.05. 2019

Odstop dveh članov nadzornega sveta

13.5.2019 ob 10.10 / Notranje informacije / 67793

03.05. 2019

Change of Financial calendar for the year 2019

3.5.2019 ob 08.34 / Notranje informacije / 67752

03.05. 2019

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2019

3.5.2019 ob 08.33 / Notranje informacije / 67750

03.05. 2019

26th regular Shareholders Assembly

3.5.2019 ob 08.31 / Notranje informacije / 67749

03.05. 2019

Sklic 26. redne skupščine delničarjev

3.5.2019 ob 08.30 / Notranje informacije / 67747

26.04. 2019

Declaration of Compliance with the Corporate Governance Code for Publicly Traded Companies

26.4.2019 ob 09.17 / Letna računovodska in revizijska poročila / 67686

26.04. 2019

Izjava o skladnosti s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb

26.4.2019 ob 09.17 / Letna računovodska in revizijska poročila / 67685

26.04. 2019

Mercator Group notably improves its performance indicators in 2018

26.4.2019 ob 09.11 / Letna računovodska in revizijska poročila / 67682

26.04. 2019

Skupina Mercator je v letu 2018 pomembno izboljšala kazalnike poslovanja

26.4.2019 ob 09.02 / Letna računovodska in revizijska poročila / 67680

23.04. 2019

Change of Financial calendar for the year 2019

23.4.2019 ob 15.06 / Notranje informacije / 67636

23.04. 2019

Sprememba finančnega koledarja za poslovno leto 2019

23.4.2019 ob 15.05 / Notranje informacije / 67635

19.03. 2019

Report of extraordinary member of Mercator Management Board

19.3.2019 ob 15.07 / Notranje informacije / 67432

19.03. 2019

Poročilo izrednega člana uprave Mercatorja

19.3.2019 ob 15.04 / Notranje informacije / 67429

14.02. 2019

With divestment of ten shopping centres, Mercator embarks on a new development cycle

14.2.2019 ob 15.07 / Notranje informacije / 67305

14.02. 2019

Mercator s prodajo desetih trgovskih centrov v nov razvojni cikel

14.2.2019 ob 15.04 / Notranje informacije / 67304