Za vlagatelje

mercator korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje

V Mercatorju se zavedamo pomena učinkovitega sistema vodenja in upravljanja družbe, ki pripomore k učinkovitejši komunikaciji z našimi lastniki, kot tudi k večjemu zaupanju. Upravljanje družbe temelji na zakonskih določilih, določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb v Sloveniji, internih aktih in pravilnikih, ki so pripravljeni v skladu s standardi ISO ter uveljavljeni dobri poslovni praksi.

mercator skupscina delnicarjev

Skupščina delničarjev

Objavljamo zapisnike in sklepe skupščin delničarjev.

Preberite več»
mercator nadzorni svet2

Nadzorni svet

Nadzorni svet družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je sestavljen iz devetih članov, ki so izvoljeni za obdobje štirih let.

Preberite več»
mercator uprava druzbe

Uprava družbe

Družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., vodi štiričlanska uprava, ki je imenovana za obdobje petih let.

Preberite več»
mercator kodeks upravljanja javnih delniskih druzb

Kodeks upravljanja javnih delniških družb

Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., poteka v skladu s sprejeto Politiko korporativnega upravljanja Skupine Mercator.

Preberite več»