Za vlagatelje

Lastniška struktura

V delniški knjigi družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., je bilo na dan 30.9.2018 vpisanih 1.617 delničarjev.

Lastniška struktura je bila sledeča:

Največji delničarji

Deset največjih delničarjev družbe je imelo na dan 30. 9. 2018 v lasti 98,66 % družbe.

Največji delničarji Država Število delnic Delež
1 Agrokor d.d. Hrvaška  4.237.376 69,57%
2 Clearstream banking SA - fiduciarni račun /
Sberbank of Russia
Luksemburg 1.129.058 18,54%
3 Societe Generale - Splitska banka, d.d. Hrvaška 410.339 6,74%
4 Addiko Bank, d.d. - fiduciarni račun Hrvaška 172.755 2,84%
5 Zagrebačka Banka d.d. - fiduciarni račun Hrvaška 35.143 0,58%
6 Hrvatska poštanska banka, d.d. - fiduciarni račun Hrvaška 21.575 0,35%
7 BNP Paribas Securities Services S.C.A Francija 1.107 0,02%
8 Fortunat Miloš Slovenija 800 0,01%
9 Verbič Tomaž Slovenija 600 0,01%
10 Bahovec, d.o.o. Hrvaška 556 0,01%
Skupaj: 6.009.309 98,67%