Za vlagatelje

Polletno porocilo 2018 1

Mercator ob polletju več kot podvojil poslovni izid iz poslovanja

Skupina Mercator je v prvem polletju 2018 več kot podvojila poslovni izid iz poslova...

Podatki o delnici

Vrednost delnice23,00 EUR
Najvišja27,00 EUR
Najnižja24,00 EUR
Sprememba0,00%

Za vlagatelje smo pripravili podatke o Mercatorjevi delnici, delničarjih in dividendni politiki. Predstavljamo vam nadzorni svet in upravo ter skupščino delničarjev. Objavljamo tudi vsa poročila o poslovanju, gospodarske načrte, predstavitve za vlagatelje in ostale javne objave.