Za vlagatelje

mercator koledar financnih objav

Vpis sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev v sodni register in začasna ustavitev trgovanja z delnicami (MELR)

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze in veljavne zakonodaje družba Poslovni s...

Podatki o delnici

Vrednost delnice43,00 EUR
Najvišja43,00 EUR
Najnižja43,00 EUR
Sprememba0,00%

Za vlagatelje smo pripravili podatke o Mercatorjevi delnici, delničarjih in dividendni politiki. Predstavljamo vam nadzorni svet in upravo ter skupščino delničarjev. Objavljamo tudi vsa poročila o poslovanju, gospodarske načrte, predstavitve za vlagatelje in ostale javne objave.