Za vlagatelje

poslovna stavba Mercator2

28. skupščina delničarjev Mercatorja

Mercatorjevi delničarji na 28. skupščini potrdili delo uprave ter nadzornega sveta i...

Podatki o delnici

Vrednost delnice23,00 EUR
Najvišja27,00 EUR
Najnižja22,20 EUR
Sprememba0,00%

Za vlagatelje smo pripravili podatke o Mercatorjevi delnici, delničarjih in dividendni politiki. Predstavljamo vam nadzorni svet in upravo ter skupščino delničarjev. Objavljamo tudi vsa poročila o poslovanju, gospodarske načrte, predstavitve za vlagatelje in ostale javne objave.