Za vlagatelje

IRM 9621

Skupina Mercator v prvem četrtletju 2018 z dobičkom in rastjo vseh ključnih kazalnikov poslovanja

Skupina Mercator je v prvem četrtletju 2018 glede na ocenjene podatke poslovanja ust...

Podatki o delnici

Vrednost delnice34,80 EUR
Najvišja34,80 EUR
Najnižja32,20 EUR
Sprememba0,00%

Za vlagatelje smo pripravili podatke o Mercatorjevi delnici, delničarjih in dividendni politiki. Predstavljamo vam nadzorni svet in upravo ter skupščino delničarjev. Objavljamo tudi vsa poročila o poslovanju, gospodarske načrte, predstavitve za vlagatelje in ostale javne objave.