Za vlagatelje

VIT 1571

Skupina Mercator nadaljuje z uspešnim poslovanjem

V devetih mesecih leta 2017 je Skupina Mercator izboljšala poslovno uspešnost in uči...

Podatki o delnici

Vrednost delnice24,80 EUR
Najvišja31,00 EUR
Najnižja25,00 EUR
Sprememba0,00%

Za vlagatelje smo pripravili podatke o Mercatorjevi delnici, delničarjih in dividendni politiki. Predstavljamo vam nadzorni svet in upravo ter skupščino delničarjev. Objavljamo tudi vsa poročila o poslovanju, gospodarske načrte, predstavitve za vlagatelje in ostale javne objave.