O Skupini

mercator zaveze mercatorja

Zaveze Mercatorja

Urad za varstvo konkurence je 26. junija 2009 v postopku domnevne zlorabe prevladujočega položaja na nabavnem trgu izdelkov vsakdanje rabe izdal odločbo, s katero je sprejel zaveze, ki mu jih je predlagala družba Mercator, d.d.

Sprejete zaveze se nanašajo na različne vidike urejanja odnosov z dobavitelji izdelkov vsakdanje rabe ter poročanja uradu o teh zadevah ter veljajo za obdobje petih let.

Pripeti dokumenti