O Skupini

mercator veleprodaja in cashcarry

Veleprodaja in Cash&Carry

V izvršnem področju veleprodaje se na različnih prodajnih programih (market program, tehnični programi, kmetijski repromateriali) ukvarjamo s prodajo blaga vsem vrstam pravnih subjektov, kot so franšizni kupci, grosisti, gostinci, mali trgovci, samostojni podjetniki in proračunski uporabniki.

Prodaja se izvaja tako v klasični obliki preko skladiščnega poslovanja, preko prodajnega kanala Cash&Carry poslovalnic in tranzitnega poslovanja. Ključni cilji so usmerjeni v ohranjevanje in povečevanje doseženih tržnih pozicij in obsega prodaje eksternim kupcem na vseh segmentih delovanja izvršnega področja.

Mercator d.d.
IP Veleprodaje
Slovenčeva 25
1000 Ljubljana

g. Tomaž Blagotinšek          
Izvršni direktor IP Veleprodaja
T: +386 (0)1 560 11 89
M: +386 (0) 030 996 263
E: tomaz.blagotinsek@mercator.si

g. Jože Cajnar
Direktor sektorja C&C in operativna prodaja
T: +386 (0)1 560 64 68
M: +386 (0)41 544 510
E: joze.cajnar@mercator.si

g. Amer Bećirović
Direktor sektorja Prodaja trgovina, Horeca in Javna naročila
T: +386 (0)1 560 11 10
M: +386 (0)51 287 272
E: amer.becirovic@mercator.si
ga. Mirjana Čavničar
Direktorica sektorja Podpora poslovanju
T: +386 (0)1 560 3285
M: +386 (0)30 998 208
E: mirjana.cavnicar@mercator.si

g. Bojan Pungerčar
Direktor sektorja Prodaje Agrooprema in tranzit
T: +386 (0)1 560 34 18
M: +386 (0)51 287 009
E: bojan.pungercar@mercator.si

ga. Katja Jerič
Vodja nabave
T: +386 (0)1 560 45 66
M: +386 (0)51 290 207
E: katja.jeric@mercator.si
g. Ivan Rozman
Vodja HoReCa
T: +386 (0)1 560 34 43
M: +386 (0)40 438 650
E: ivan.rozman@mercator.si
ga. Helenca Mramor
Vodja trgovci in ključni kupci
T: +386 (0)1 560 33 06
M: +386 (0)30 996 253
E: helenca.mramor@mercator.si
 

ga. Sonja Novak Kaurin
Nabava Veleprodaja / Živila
T:  +386 (0)1 560 15 50 
M: +386 (0)30 996 187
E: sonja.novak@mercator.si

ga. Janja Vran
Tajništvo
T: +386 (0)1 560 3311
E: janja.vran@mercator.si
 

 Kontakti regionalnih vodij:

regionalni vodja regija tel. e- naslov
Jožica Markač ŠTAJERSKO -POMURSKA +386 (0)30-998-473 jozica.markac@mercator.si
Marjan Jerman DOLENJSKA +386 (0)30-998-910 marjan.jerman@mercator.si
Milojka Jelenko  CELJSKO, KOROŠKA +386 (0)31-638-859 milojka.jelenko@mercator.si
Nataša Demšar GORENJSKA +386 (0)51-289-964 natasa.demsar@mercator.si
Zmagoslava Zorn GORIŠKO PRIMORSKA REGIJA +386 (0)30-998-486 zmagoslava.zorn@mercator.si