O Skupini

banner Vizija Poslanstvo 5513x2533px 2

Vizija, poslanstvo, strategija

Vizija: Mercator bo najboljši lokalni trgovec na vseh trgih delovanja.

Poslanstvo: V Mercatorju razvijamo najboljše udobje nakupovanja, vlagamo v vrednost za denar in kakovost za kupce. Prispevamo k razvoju družbenega okolja in ohranjamo dolgoročno povezavo z dobavitelji ter njihovim blagovnim znamkam omogočamo lokalni in regionalni razvoj.

Strategija: Skupina Mercator je konec leta 2017 oblikovala novo dolgoročno strategijo in jo dosledno začela izvajati skozi vse ključne procese v Skupini Mercator. Strategija je bila pripravljena za obdobje do leta 2022, izvajali pa jo bomo v 3 fazah.