O Skupini

razpis za prodajo opreme2

Razpis za prodajo opreme

1. Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme na lokaciji M Prebold

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji M Prebold. Gre za nevtralno opremo, hladilne komore in blagajne, skladno označenemu izrisu (obarvano na tlorisu) v prilogi 1 in prilogi 2. Demontaža in odvoz opreme je predvidena v januarju 2023.

Pogoji za nakup:
A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi 1 in prilogi 2 je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo po elektronski pošti na naslova oprema@mercator.si in lucija.mehle@mercator.si do srede 21.12.2022 do 12.00 ure.

Ogled opreme je možen do ponedeljka, 19.12.2022, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo ga. Lucija Mehle 030 996 135.

 

2. Razpis za pridobitev ponudb za odkup, demontažo in odvoz opreme na lokaciji HM Šmartinska

Najugodnejšemu ponudniku prodamo premičnine (trgovinsko opremo) na lokaciji HM Šmartinska, Šmartinska cesta 102, 1000 Ljubljana.

Oprema, ki se prodaja:

-          Mesarski tir, celotna konstrukcija na hodniku, prostoru za razsek- priprave in hladilnici meso.

-          Dvižna roka za meso.

-          Preklopne police v hladilnici meso.

-          Preklopne police v hladilnici delikatesa.

-          Inox ograja okrog tik tak otokov brez zapor za klasične blagajne in stebra, ki drži zaporo.

-          Hladilne vitrine na sadnem otoku, postrežne.

-          Inox oprema na sadnem otoku (brez vrat na hlajenih boxih).

-          Inox pult na delikatesnem otoku, samostojen.

-          Del inox pulta na delikatesnem otoku (samo del pulta).

-          Inox pult (večji) za razsek mesa v prostoru mesar priprave- razsek.

-          Hlajeni box (1 kom) v prostoru mesar pakiranje.

-          Sterilizator, vodni v prostoru mesar priprave- razsek.

-          Razna oprema nad prodajalno, locirana v garaži (leseni elementi, vozički, podesti, stojala,..)

-          Strojna oprema (nedelujoča; stroj za čiščenje tal, rotomat, avtomatska vozička za invalide, vakumirke,..).

-          Iveral oprema v prodajnem prostoru (lesena stena sadni otok, maska hidrant).

-          Izparilci v komorah, ki se demontirajo (oddelek mesar).

-          Oprema, ki bo po prenovi ostala neuporabna, poškodovana.

Prenova bo potekala v več fazah, daljše časovno obdobje (demontaže in odvozi opreme v več fazah).

Pogoji za nakup:

A. Prodaja se opravi na podlagi zbiranja pisnih ponudb. Prodajalec ima možnost ponudnike pozvati k dopolnitvi ponudbe oz. na pogajanja.

B. Pri dajanju ponudb lahko sodelujejo domače in tuje fizične ter pravne osebe. Pisne ponudbe za nakup premičnin morajo biti pravočasne, v slovenskem jeziku in morajo vsebovati identifikacijske podatke o ponudniku (ime in priimek oz. firma, naslov, EMŠO oz. matična številka, davčna številka, številka računa in naziv banke), predmet ponudbe, ponujeno ceno v EUR brez DDV ali drugih davkov in stroškov ter pisno izjavo ponudnika, da se strinja z razpisnimi pogoji. Upoštevane bodo samo fiksne ponudbe.

C. V prilogi je v načrtu označeno katera oprema je predmet odkupa (obarvano).

D. Vse davke in druge dajatve ter stroške sklenitve prodajne pogodbe, prenosa lastništva ter vse druge stroške, kot so npr. stroški demontaže in odvoza opreme, dvigala, ročne viličarje,…itd , nosi kupec.

E. Premičnine se prodajajo po načelu “videno-kupljeno”. Naknadnih reklamacij glede opreme ni.

Pisne ponudbe pričakujemo do petka, 17.03.2023 do 10.00 ure.

Ponudbo pošljete  po elektronski pošti na naslove:

oprema@mercator.si

mateja.bahor@mercator.si

jernej.narat@mercator.si

 

Ogled opreme je možen v sredo 15.03.2023, obvezno po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo ga. Mateja Bahor, gsm: 030 996 037.