O Skupini

Prodaja nepremicnin na Hrvasekm

Prodaja nepremičnin na Hrvaškem

Najugodnejšemu ponudniku se proda:

 • Beli Manastir, zazidljivo zemljišče, v izmeri 9.173 m², parc. št. 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033/1, 1033/2, 3531/8 k.o. Beli Manastir.
 • Buzet, Naselje baraka, stavba, površina 581 m², na zemljišču v izmeri 4.289 m², parc. št. 1036/1 k.o. Buzet-Stari grad (v oblikovanju).
 • Čakovec, Jakova Gotovca 10, stavba površine 4.052 m², na zemljišču v izmeri 10.211 m², parc. št. 228/1/2/A/1/48/1/1 k.o. Čakovec
 • Jastrebarsko, Trešnjevka 57, večetažni objekt, površina 1.691m², z zemljiščem v izmeri 10.419 m², parc. št. 1595/2, podvložek 4, 1618, 1619, 1621/1, 1623/1, 1625/3, 1595/3, 1598/1, vse k.o. Jastrebarsko. 
 • Nova Gradiška, J. Haulika, zazidljivo zemljišče, v izmeri 7.203, parc. št. 1815/2, 1819, obe k.o. Nova Gradiška.
 • Nova Gradiška, Rešetari, zazidljivo zemljišče, v izmeri 16.214 m², parc. št. 1847/8, 1847/9, 1847/10, 1847/11, 1848, 1869/1, 1869/2, 1870/1, vse k.o. Rešetari. zazidljivo zemljišče do max 3.000 m², ostalo poljoprovredno zemljišće.
 • Poreč, G. Kalčića, zazidljivo zemljišče, v izmeri zemljišča 13.388 m², parc. št. 3829/7, 3827, 3828, vse k.o. Poreč. 
 • Požega, Baščaluci, zazidljivo zemljišče v izmeri 5.838 m², parc. št. 4557/3, 4556/3, obe k.o. Požega.
 • Požega, Osječka 19, stavba v izmeri 7.692 m², na zemljišču 26.290 m², parc. št.415/1, 416/4, obe k.o. Požega.
 • Samobor, Ulica grada Wirgesa, zemljišče u prometnom koridiru, v izmeri 2.859 m², parc. št. 658/2, 657/2,  659/2, 732, 733, 734, 736, 737, 743/3, 741/2, 746/2, 746/3, 744/3, 747/2, 747/3, 745/3, 749/2, vse k.o. Samobor.
 • Slavonski Brod, zazidljivo zemljišče v izmeri 22.103 m², parc. št. 2800/12, 2800/14, 2800/16, 2800/17, vse k.o. Slavonski Brod.
 • Slavonski Brod, Vukovarska ulica, stavba površine 1.504 m², na zemljišču v izmeri 3.513 m², parc. št. 2497, 2504, obe k.o. Slavonski Brod.
 • Velika Gorica, Fausta Vrančića, zazidljivo zemljišče, v izmeri 11.638 m², parc. št. 319/1, 319/2, 320/1, vse k.o. Gradići.
 • Vinkovci, zazidljivo zemljišče, v izmeri 10.049 m², parc. št. 2973/1, vse k.o. Vinkovci.
 • Zagreb, Jankomir, zazidljivo zemljišče v izmeri 34.301 m², parc. št. 76/146, 76/147, 33/213, 33/214, 33/4S, 33/4N, 33/4T, 33/4P, 33/6, 33/4R,  vse k.o. Jankomir.
 • Zagreb, Podbrežje, zazidljivo zemljišče v izmeri 75.833 m², parc. št. 1546,vse k.o. Zaprudski otok.

Zgoraj so navedeni le osnovni podatki o nepremičninah, za podrobnejše informacije se obrnite na: