O Skupini

Mercator-S, PCI DSS

(Payment Card Industry Data Security Standard)

U cilju obezbeđivanja sigurnosti podataka naših korisnika koji vrše plaćanje platnim karticama implementirali smo i sertifikovali standard PCI DSS.

PCI DSS standard (Payment Card Industry Data Security Standard) je standard koji su osnovali vodeći svetski brendovi platnih kartica (Visa, MasterCard, American Express, Discover i JCB), a koji se primenjuje na svaku organizaciju koja prihvata, prenosi ili čuva bilo kakve podatke sa platnih kartica. Standard je u zavisnosti od broja transakcija u toku godine na POS terminalima, za trgovce propisao 4 nivoa po kojima se radi usklađivanje. Mercator-S d.o.o. Novi Sad kao trgovac sa preko 6.000.000 transakcija godišnje spada u grupu nivoa 1, koja ima najrigoroznije kriterijume za ispunjenje samog standarda.

Nakon više od godinu dana rada na implementaciji zahteva standarda društvo Mercator-S d.o.o. Novi Sad je ispunilo sve zahteve standarda i postalo “PCI DSS compliant” i dobilo PCI DSS Level 1 sertifikat krajem 2019 godine, koji je dostavljen svim bankama prihvatiocima platnih transakcija.

Sertifikat važi godinu dana, nakon čega se produžava svake godine. Područje primene sertifikata se odnosi na sve poslovne maloprodajne jedinice društva koje vrše naplatu putem platnih kartica i imaju pos terminale.

Projekat sertifikacije su sproveli zaposleni u Sektoru ICT i operativno poslovanje uz podršku drugih sektora društva.

Serifikacijom standarda PCI DSS obezbeđujemo jačanje poverenja naših korisnika kroz povećanje bezbednosti obavljanja transkacija plaćanja putem platnih kartica, štitimo privatnost njihovih podataka i sprečavamo njihovo kompromitovanje.