O Skupini

Mercator-S, ISO 9001 - Sistem upravljanja kvalitetom

Implementacijom zahteva međunarodnih standarda smo preuzeli koristan alat za upravljanje poslovnim procesima u svim fazama poslovanja, od utvrđivanja potreba i želja kupaca, do prodaje robe i pružanja usluga.

Integrisani sistem menadžmenta kvalitetom (IMS) društva Mercator-S d.o.o. obuhvata zahteve sertifikovanih standarda i baziran je na procesnom pristupu i težnji ka konstantnom unapređenju poslovanja. IMS garantuje efikasno upravljanje svim procesima, kojima ispunjavamo zahteve kupaca, ostvarujemo razvojna usmerenja i povećavamo zadovoljstvo kupaca, zaposlenih, vlasnika, poslovnih partnera, društvenog okruženja i zainteresovanih strana.

Sve aktivnosti koje sprovodimo koncipirane su prema PDCA (plan–do–check–act) ciklusu, što znači da su sistematizovane, planske i da za svaku od njih postoje analize nakon realizacije, kao i mere usmerene ka poboljšanju procesa.

Društvo Mercator-S d.o.o. poseduje sertifikat ISO 9001 od 2008. godine.
Područje primene sertifikata odnosi se na celokupno poslovanje Društva i sve organizacione celine Mercator-S d.o.o. u Republici Srbiji: "Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom“.

ISO 9001 – Sistem upravljanja kvalitetom predstavlja upravljački standard koji definiše pravila poslovanja cele organizacije u cilju zadovoljenja zahteva korisnika.

Sistem upravljanja kvalitetom – ISO 9001 omogućava povećanje efikasnosti procesa, smanjenje troškova, bolji kvalitet proizvoda i usluge, jasnije uočavanje najslabije karike u poslovanju i eliminaciju neusaglašenosti preduzimanjem korektivnih mera.