O Skupini

Mercator-S, HACCP sistem (Hazard Analysis Critical Control Points) - sistem bezbednosti i higijene hrane

Implementacija HACCP principa je zakonska obaveza u Republici Srbiji od januara 2009. godine za sve proizvođače i učesnike u prometu hranom. U skladu sa Politikom kvaliteta, odgovornost i opredeljenost kompanije po pitanju bezbednosti hrane ogleda se u ispunjavanju svih neophodnih uslova, adekvatne organizacije i realizacije procesa za očuvanje zdravstvene ispravnosti prehrambenih proizvoda koje nudimo u svojim prodavnicama.

Codex Alimentarius (lat. zakon o hrani) jeste zbirka međunarodno priznatih standarda, pravila prakse, smernica i drugih preporuka koje se tiču proizvodnje i bezbednosti hrane.

Društvo Mercator-S d.o.o.  poseduje HACCP sertifikat od 2009. godine.

Područje primene sertifikata odnosi se na celokupno poslovanje Društva i sve organizacione celine Mercator-S d.o.o. u Republici Srbiji: "Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom“.

U cilju obezbeđivanja zdravstveno bezbednih proizvoda preduzimamo aktivnosti kontinuirane edukacije zaposlenih na svim nivoima, vršimo audite dobavljača/proizvođača, obezbeđujemo sledljivost proizvoda, angažujemo laboratorije za ispitivanje kvaliteta i bezbednosti namirnica i vršimo nadzor nad svim procesima koji utiču na bezbednost hrane.

Primenom HACCP sistema obezbeđujemo zdravstveno bezbedne prehrambene proizvode na našim policama, ispunjavamo zahteve zakonske regulative i povećavamo poverenje naših potrošača.