O Skupini

Mercator-S d.o.o. Family Friendly Enterprise

12.08.2021. godine Društvo Mercator-S d.o.o. je dobilo osnovni sertifikat FFE- Family Friendly Enterprise od strane sertifikacijske kuće TMS CEE doo, iz Beograda prema standardima „Ekvilib“ Instituta iz Slovenije.

Family Friendly sertifikat je kruna zalaganja kompanije u pogledu brige o zaposlenima i povećanju njihovog zadovoljstva i motivacije. Benefiti za zaposlene su kreirani na osnovu predloga zaposlenih koji su dobijeni putem sprovedene ankete.

Benefiti se odnose na:

Organizaciju radnog vremena zaposlenih:

 • jedan slobodan dan za polazak deteta u prvi razred osnovne škole
 • jedan slobodan dan za polazak deteta u vrtić i naredna četiri dana skraćeno radno vreme
 • dva slobodna dana u toku kalendarske godine za lične potrebe
 • u prvih mesec dana nakon povratka sa odsustva dužeg od 6 meseci skraćeno radno vreme
 • svi zaposleni očevi, usvojioci, odnosno staratelji imaju pravo na pet slobodnih dana u prva tri meseca nakon izlaska bebe iz porodilišta.

Organizaciju rada i radnog mesta zaposlenih: 

 • fleksibilno radno vreme za sve zaposlene u upravi
 • tokom korišćenja godišnjeg odmora, slobodnih dana, kao i van radnog vremena od zaposlenih se ne očekuje da redovno proveravaju službeni telefon i mejlove.
 • mogućnost rada na daljinu u trajanju od dva dana mesečno

Razvoj ljudskih resursa: 

 • interno regrutovanje zaposlenih za nova radna mesta ili upražnjena radna mesta sa ciljem razvoja zaposlenih i povećanja zadovoljstva i osećaja pripadnosti od strane zaposlenih

Nagrađivanje zaposlenih: 

 • poklon paket za novorođene bebe
 • organizaciju novogodišnje zabave i dodelu poklon paketa deci zaposlenih starosti do 10 godina

Brigu o zdravlju zaposlenih: 

 • pravo zaposlenog jednom godišnje na specijalitički pregled po izboru.

Uvođenjem benefita za postizanje pravog balansa između privatnog i poslovnog života, kompanija Mercator-S želi da se svaki njen zaposleni oseća zadovoljno i motivisano.

Sertifikat FFE je dokaz posvećenosti kompanije koja je usredsređena da omogući zaposlenima usklađivanje profesionalnog i ličnog života. Sertifikat obezbeđuje pozitivne efekte kroz usklađivanje rada i privatnog života i odražava konkurentsku prednost sa pozitivnim ekonomskim efektima na kompaniju i dugoročnim efektima na društvo.

Sertifikat "FFE - Family Friendly Enterprise"