O Skupini

Mercator-IP, DPP - Družini prijazno podjetje

Zavedamo se, da so zadovoljni in lojalni zaposleni ključnega pomena za uspešen razvoj in rast podjetja, zato se trudimo, da jim čim bolj olajšamo usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja.

Certifikat Družini prijazno podjetje je svetovalno-revizorski postopek, ki temelji na družbeno odgovornem principu upravljanja, s poudarkom na usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. Certifikat je dolgoročen svetovalni postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za boljše sodelovanje z zaposlenimi in je edini tovrstni certifikat v Sloveniji, širi pa se tudi v druge države (Hrvaška, Srbija, Makedonija ...). Pridobitev certifikata je namenjena podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim organizacijam in združenjem z najmanj desetimi zaposlenimi, ki so registrirana in imajo sedež v Republiki Sloveniji.

V Skupini Mercator so zaposlene pretežno ženske in med njimi je kar nekaj takih, ki imajo majhne otroke. Prav zato je pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje, ki smo ga prejeli leta 2007, za naše podjetje izjemno pomembno. Že pred uvedbo projekta je bilo v Mercatorju vpeljanih kar nekaj ukrepov, s katerimi smo namenjali posebno pozornost zaposlenim in njihovim družinam.

V sklopu certifikata Družini prijazno podjetje izvajamo sledeče sprejete ukrepe:

Informacijske platforme

V medijih internega komuniciranja zaposlene obveščamo o ugodnostih in ukrepih, ki jih nudi certifikat.

Izdaja brošure

Priročnik za novozaposlene je vir informacij za vse, ki vstopajo v družino Mercator. V brošuri Mercator družini prijazno podjetje smo predstavili ugodnosti za vso družino.

Mnenjske raziskave

Z različnimi anketami ugotavljamo, kako so zaposleni zadovoljni z usklajevanjem dela in družine, koliko koristijo že uveljavljene ukrepe in kaj bi še želeli.

Odnosi z javnostmi

Vrednote družini prijaznega podjetja poudarjamo tudi v širšem okolju.

Izmensko delo

Pri načrtovanju izmenskega dela in drugih oblik delovnega časa upoštevamo potrebe zaposlenih s predšolskimi otroki, kadar to dovoljuje delovni proces.

Ukrepi za varovanje zdravja

Ukrep je prerasel v projekt Promocija zdravja, v okviru katerega se zavzemamo za boljše delovne pogoje, organiziramo preventivne zdravstvene akcije in spodbujamo zdravo življenje.

Sistem vključevanja po daljši odsotnosti – vrnitev s porodniške

Oblikovali smo postopke, na podlagi katerih bi radi zaposlenim olajšali vrnitev na delo.

Otroški časovni bonus (prvi šolski dan)

Prvi šolski dan je družinski praznik, ki si ga zapomnijo starši in otroci. Z ukrepom želimo prispevati k svečanosti tega praznika. Starši dobijo možnost koriščenja dodatnega dne izrednega plačanega dopusta za prvi šolski dan otroka v 1. razredu osnovne šole.

Otroški časovni bonus (uvajanje v vrtec)

Starši dobijo možnost koriščenja dodatnega dne plačanega izrednega dopusta za uvajanje otroka v vrtec.

Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine

Namen ukrepa je zagotavljanje sistematičnega seznanjanja vodij o ukrepih, ki izhajajo iz Certifikata družini prijazno podjetje ter spodbujanje vodij k vodenju v duhu sprejetih ukrepov.

Razvoj socialnih veščin za vodilne

Vodilni in vodstveni kadri za učinkovito vodenje razvijajo socialne veščine. Socialne veščine razvijamo na izobraževanjih, poleg tega pa bomo izkoristili tudi možnosti razvoja veščin preko drugih kanalov internega komuniciranja.

Certifikat prinaša v naše podjetje večje zavedanje o tem, da je usklajevanje poklicnega in družinskega življenja zelo pomembno, saj so tako zaposleni lahko zadovoljni v službi in v zasebnem življenju, zato bomo tudi v prihodnje temu področju posvečali pozornost.