O Skupini

Mercator-Emba, SQMS

McDonald’s Supplier Quality Management System

S skrbnostjo in odgovornostjo do našega največjega kupca McDonald's se vsakodnevno trudimo zagotoviti proizvodnjo izdelkov po najvišjih standardih varne in higienske proizvodne prakse ter obenem zadovoljiti pričakovanja kupca glede sistemov vodenja kakovosti in varnosti kot tudi njegove specifične zahteve, postopke in politiko. Obenem želimo potrošnikom širom Evrope ponuditi varne izdelke najvišje kakovosti in s tem prispevati k varovanju zdravja ljudi in ohranjanju zaupanja v McDonald's blagovno znamko.

SQMS je standard kupca McDonald's za presojo proizvajalcev prehrambenih izdelkov. Poudarek je na varnosti hrane in kakovosti procesov in izdelkov.

Standard je za nas pomemben, ker proizvajamo specifične izdelke za kupca, saj vsebuje številne zahteve, povezane s skladnostjo specifikacij izdelkov. Standard smo vključili v obstoječi sistem HACCP. Na podlagi tega standarda se od nas dobaviteljev pričakuje, da vzpostavimo, izvajamo, dokumentiramo in vzdržujemo sistem vodenja varnosti in kakovosti in nenehno izboljšujejo svojo učinkovitost glede izpolnjevanja zahtev kupca McDonald's ter vseh veljavnih zakonov in drugih predpisov. Svojo učinkovitost dokazujemo z dokumentiranimi postopki, ukrepi in rezultati.

Zajema področja od odgovornosti vodstva, upravljanja z viri, proizvodnega procesa, pa vse do varovanja družbe in potvorb s hrano. Dotika se tudi pričakovanj glede spoštovanja McDonald's politike družbeno odgovornega in etičnega ravnanja na delovnem mestu.

Po tem standardi smo bili prvič uspešno presojani leta 2008, ko smo postali njihov pomemben evropski dobavitelja prelivov in sirupov.

Od takrat vsako leto izvajamo interne in eksterne certifikacijske presoje. SQMS je v Mercator-Embi del integriranega sistema vodenja kakovosti in varnosti živil, ki ga redno vzdržujemo in dopolnjujemo skladno s korektivnimi ukrepi, priporočili notranjih in zunanjih presojevalcev ter lastnimi pobudami.

Certifikat SQMS ima številne prednosti in je pogoj za sodelovanje z multinacionalko McDonald's. Rezultati presoj so odraz odličnosti v kakovosti, varnosti hrane in zadovoljstvu kupca McDonald's. S standardom smo pridobili boljše razumevanje glede dobrih praks s področja varnosti in kakovosti in ažurno spremljanje zahtev in pričakovanj kupca. Pridobili smo poslovni ugled kot proizvajalec visokokakovostnih in varnih izdelkov ter možnost nadaljnje širitve poslovnega sodelovanja z multinacionalko McDonald's.