O Skupini

Mercator d.o.o. - Eko pridelava

Z rednim in raznovrstnim nadzorom nad celotnim prodajnim asortimanom zagotavljamo, da so naši kupci lahko brezskrbni glede ekološkega statusa vseh ekoloških živil, semen ter sadilnega materiala v redni prodaji.

V skladu z Uredbo (EU) 2018/848 je ekološka pridelava celotni sistem upravljanja kmetijskega gospodarstva in pridelave hrane, ki združuje najboljše prakse na področju okolja in podnebnih ukrepov, visoko raven biotske raznovrstnosti, ohranjanje naravnih virov in uporabo visokih standardov dobrobiti živali ter visokih standardov pridelave, skladno s povpraševanjem vedno večjega števila potrošnikov po proizvodih, pridelanih z uporabo naravnih snovi in postopkov. Ekološka pridelava ima tako dvojno družbeno vlogo: po eni strani oskrbuje specifičen trg in s tem zadovoljuje povpraševanje potrošnikov po ekoloških proizvodih, po drugi strani pa zagotavlja javno dostopne dobrine in s tem prispeva k varstvu okolja, dobrobiti živali in razvoju podeželja.

Izvajanje zakonodajnih zahtev s področja ekoloških proizvodov smo sočasno uspešno uporabili še za razvoj drugih poslovnih priložnosti. Certificirani smo za procese skladiščenja, distribucije, prodaje, izvoza, priprave in prodaje nekaterih nepredpakiranih ekoloških živil na izbranih lokacijah in kot prvi slovenski trgovec tudi spletne prodaje.

Nadzor je vzpostavljen nad proizvajalci, dobavitelji, proizvodi, ki vstopajo v naš proces ter nad lastnimi procesi.

V Mercatorju ocenjujemo, da je na podlagi velikega obsega ekoloških proizvodov v naši redni prodaji pogoj za vzdrževanje lastnega ekološkega certifikata popoln sistemski nadzor nad vsemi ekološkimi proizvodi. Vzpostavljen sistem nadzora redno izboljšujemo ter ga sočasno uporabljamo še za vrsto drugih zakonskih in komercialnih shem kakovosti. Vzpostavljeno imamo tudi orodje za hiter pregled trenutnega stanja, kar je velika prednost za še hitrejšo in učinkovitejšo izvedbo dodatnih izboljšav. Zunanje kontrole se izvajajo vsaj enkrat letno.