O Skupini

Mercator d.o.o. AEO (Authorised economic operator) – Pooblaščeni gospodarski subjekt

Dovoljenje AEO za carinske poenostavitve ter varstvo in varnost uvršča Mercator d.o.o. med gospodarske subjekte, ki so s strani carine ter ostalih deležnikov v mednarodni trgovini prepoznani kot zaupanja vredni poslovni partnerji.

Mercator d.o.o. je pridobil Status pooblaščenega gospodarskega subjekta 21.10.2009.

Po sprejetju novega Carinskega zakonika Evropske unije je Mercator d.o.o. po ponovni oceni izpolnjevanja pogojev pridobil Dovoljenje za pooblaščeni gospodarski subjekt z veljavnostjo od 25.11.2017 dalje.
Pogoji, ki jih mora izpolnjevati imetnik Dovoljenja AEO:

  • odsotnost hujših ali ponavljajočih kršitev carinske zakonodaje in davčnih predpisov,
  • odsotnost hujših kaznivih dejanj v zvezi z gospodarsko dejavnostjo,
  • zagotavljanje visoke stopnje nadzora nad pretokom blaga z vodenjem trgovinskih in transportnih evidenc, ki omogoča ustrezne carinske kontrole,
  • zagotavljanje plačilne sposobnosti, ki omogoča izpolnjevanje svojih obveznosti,
  • doseganje standardov usposobljenosti za zaposlene, neposredno povezane z opravljanjem dejavnosti v mednarodni dobavni verigi,
  • zagotavljanje varnostnih in varstvenih standardov, ki ohranjajo varnost in varstvo mednarodne dobavne verige na področju celovitosti in kontrole dostopa, logističnih postopkov, ravnanja z določenimi vrstami blaga ter identifikacijo poslovnih partnerjev.

Preverjanje izpolnjevanja pogojev imetnika Dovoljenja AEO poteka z notranjimi in zunanjimi presojami ter izmenjavo podatkov s Fursom, ki so potrebni za izdelavo analiz tveganj.

Z dodelitvijo dovoljenja AEO za carinske poenostavitve ter varstvo in varnost je Mercatorju omogočen pretok blaga v mednarodni dobavni verigi s poenostavljenimi carinskimi postopki ter koriščenjem ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol glede varstva in varnosti.

Navedene olajšave krajšajo čas dobave, povečujejo kakovost in učinkovitost našega dela in zmanjšujejo stroške poslovanja.