O Skupini

Mercator, d. d., Standard FSC® CoC (Chain of Custody

Certification), Licence Code FSC – C153901


Sledenje gozdnih proizvodov skozi celotno verigo – od drevesa do izdelka


Ljudi zmeraj bolj zanima, od kod prihajajo izdelki, kako so narejeni in kakšen je njihov vpliv na svet okoli njih. To pomeni, da imajo te informacije vedno večjo vlogo pri odločitvah potrošnikov in podjetij o tem, kaj kupujejo.


FSC je mednarodna in neprofitna organizacija, ki promovira trajnostno gospodarjenje z gozdom. Izdaja certifikate za gozdove in izdelke, pri katerih se upoštevajo načela trajnosti.

FSC CoC je mednarodni certifikat, ki je namenjen sledenju gozdnih proizvodov skozi celotno verigo - od drevesa do izdelka (v nadaljevanju le FSC).

Namen uvedbe standarda FSC CoC (Forest Stewardship Council®, Chain of Custody) v družbo Mercator, d. d., je zagotoviti zahteve sledenja gozdnih proizvodov skozi celotno verigo - od drevesa do izdelka -, kar omogoča povezavo med izdelkom in izvorom lesa. Osveščen končni potrošnik - kupec - želi kupiti izdelek, za katerega obstaja dokaz, da je bil osnovni material pridobljen na način trajnostnega, večnamenskega in sonaravnega gospodarjenja.


Certifikat FSC CoC smo prejeli leta 2019, certificirani smo za področje tranzitne nabave in prodaje FSC proizvodov iz naslednjih kategorij: FSC Mix in FSC Recycled.


Nabava in prodaja certificiranih FSC proizvodov poteka enako kot za ostale proizvode, z upoštevanjem dodatnih zahtev za FSC. Evidenca naročil in dobav FSC proizvodov je razvidna v arhivu Mercator, d. d., (dobavitelji, naročniki) ter v materialni bilanci, ki se mesečno arhivira. Skladno z zahtevami standarda smo opredelili artikle v naslednje kategorije: FSC Mix in FSC Recycled, kar nam bo omogočalo hitro in učinkovito spremljanje materialne bilance ter zagotavljanje sledljivosti do nivoja posameznega dokumenta oziroma artikla.


Certifikat FSC® omogoča podjetjem, da dokažejo okoljsko osveščenost in odzivnost na okoljske skrbi strank, pripomore k večji prepoznavnosti in omogoča nove tržne priložnosti z diferenciacijo izdelkov.