O Skupini

Mercator-CG, HACCP sistem (Hazard Analysis Critical Control Points) - Sistem bezbjednosti i higijene hrane

U Društvu Mercator-CG, d.o.o., Podgorica uspostavljen je sistem upravljanja bezbjednosti namirnica u skladu sa zahtjevima Codex Alimentariusa, što uključuje nabavku, distribuciju i prodaju sljedećih grupa namirnica: svježe meso, proizvodi i poluproizvodi od  mesa, riba, mlijeko i proizvodi od mlijeka, jaja, hlađeni i smrznuti proizvodi, voće i povrće, pekarski proizvodi, gotova jela i drugi.

Sistem upravljanja bezbjednosti namirnica se sprovodi svakodnevno, održava i kontinualno unapređuje.
Društvo Mercator-CG, d.o.o., Podgorica poseduje HACCP sertifikat od 2016. godine.

Opseg sertifikacije se odnosi  na "Maloprodaju, veleprodaju, pripremu i skladištenje prehrambenih proizvoda" objekta IDEA SUPER PODGORICA, Bratstva i jedinstva 85, Podgorica.

U cilju obezbjeđivanja zdravstveno bezbjednih proizvoda preduzimamo aktivnosti kontinuirane edukacije zaposlenih na svim nivoiima, vršimo audite dobavljača/proizvođača, obezbjeđujemo sljedljivost proizvoda, angažujemo laboratorije za ispitivanje kvaliteta i bezbjednosti namirnica i vršimo nadzor nad svim procesima koji utiču na bezbjednost hrane.

Dokumentovanim praćenjem procesa, kontrolom dobavljača, laboratorijskim analizama i atestima za sirovine i repromaterijal obezbjeđujemo sljedljivost u svim prodajnim objektima.

U svakodnevnom radu poštuju se načela dobre higijenske i dobre proizvođačke prakse, a uspostavljeni sistem samokontrole ima za cilj prevenciju i smanjenje rizika od potencijalnih opasnosti koji se mogu javiti u hrani.

HACCP sistem podrazumijeva uspostavljanje odgovornosti svih učesnika u lancu proizvodnje hrane za bezbjednost namirnica. To znači da, ukoliko postoji rizik po zdravlje i bezbjednost potrošača, svi oni imaju obavezu da bez odlaganja preduzmu sve mjere za sprječavanje štetnih posljedica.

Poslovanje u skladu sa zahtjevima HACCP sistema ima za cilj da osigura bezbjednost i kvalitet proizvoda i usluga koje na tržište plasira Mercator-CG, d.o.o., Podgorica. Implementacija i unaprjeđivanje HACCP sistema ima za cilj da se potencijalni rizik svede na najmanju moguću mjeru, ali takođe i da se ukoliko do istog dođe, rizik što lakše detektuje i što brže preduzmu koraci za otklanjanje neusaglašenosti.

Takođe, jedan od osnovnih ciljeva uspostavljanja HACCP sistema je da svi učesnici u lancu u slučaju detekcije rizika (neusaglašeni proizvod) u što kraćem roku preduzmu mjere za povlačenje ili opoziv proizvoda kako se bezbjednost i zdravlje potrošača ne bi doveli u pitanje.