O Skupini

Izbrana kakovost

V Mercatorju se zavedamo pomena zaščite in ohranitve slovenskega živilskega sektorja ter dajanja na trg kakovostnih, v Sloveniji pridelanih in predelanih živilskih proizvodov, kar tudi potrjujemo s prostovoljnim sodelovanjem v shemi Izbrana kakovost.

V kakovostni shemi Izbrana kakovost so ključne kratke transportne poti, omejen čas transporta, način vzreje in dobrobit živali, način pridelave in predelave sadja, transparentno vodenje količin blaga, posebni pogoji trženja ter dodatni nadzor.

Certificirani smo za trženje svežega, ohlajenega in zmrznjenega mesa ter za trženje svežega sadja in predelanih proizvodov iz sadja. Preverjamo tudi razpoložljivost certifikatov za področje sheme mleko in mlečni izdelki.

Nadzor je vzpostavljen nad proizvajalci/dobavitelji, proizvodi, ki vstopajo v naš proces, ter nad lastnimi procesi. S participacijo v shemi izvajamo reden nadzor nad veljavnostjo certifikatov dobaviteljev/proizvajalcev, kontroliramo vsebnost topne suhe snovi v svežem sadju ob prevzemu, obvladujemo sledljivost količin ter zagotavljamo skladno označevanje na prodajnem mestu in ob nakupu.

Kot prvi trgovec v Sloveniji, ki je vstopil v prostovoljne sheme Izbrana kakovost, v Mercatorju podpiramo ohranjanje in nadaljnji razvoj lokalnega kmetijstva oziroma pridelave in predelave živil lokalnega porekla.