O Skupini

mercator sistemi vodenja kakovosti

Integriran sistem vodenja

V Skupini Mercator vemo, kaj kupci, poslovni partnerji, lastniki in družbeno okolje od nas zahtevajo in pričakujejo, zato se trudimo, da s sistemi vodenja zagotavljamo učinkovito upravljanje poslovnih procesov, skozi katere uresničujemo naše razvojne usmeritve, izpolnjujemo zahteve kupcev, zaposlenih, poslovnih partnerjev, lastnikov in družbenega okolja ter povečujemo njihovo zadovoljstvo in zaupanje.

Z izvajanjem zahtev mednarodnih sistemov vodenja zagotavljamo transparentnost in mednarodno primerljivost poslovanja. Sisteme smo povezali v integriran sistem vodenja, katerega osnovne zahteve se izvajajo v vseh družbah Skupine Mercator, ne glede na to, ali imajo uvedene sisteme certificirane. Sistem stalno dopolnjujemo in razvijamo, s svojim delovanjem in poslovnimi odločitvami pa sledimo načelom trajnostnega razvoja. Sistemsko spremljanje ključnih kazalcev nam omogoča učinkovito obvladovanje procesov, stalno izboljševanje in prenos dobrih praks med družbami Skupine Mercator.

V Skupini Mercator imamo več med seboj povezanih sistemov, od katerih certificiramo:

Sistemi vodenjaMercator, d.d.Mercator - IPEmbaMercator - SMercator - CG
ISO 9001 - Sistem vodenja kakovosti Certifikat     Certifikat  
ISO 10002 - Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev       Certifikat  
Žig »Zaštićen potrošač«       Certifikat  
ISO 14001 - Sistem ravnanja z okoljem Certifikat     Certifikat  
AEO - Status pooblaščenega gospodarskega subjekta Certifikat        
Družini prijazno podjetje Certifikat Certifikat      
Eko pridelava Certifikat        
Izbrana kakovost Slovenija – perutninsko in goveje meso Certifikat        
Izbrana kakovost Slovenija - Sadje Certifikat        
HACCP - Zagotavljanje varnosti živil       Certifikat Certifikat
IFS - International Food Standard     Certifikat    
SQMS - Supplier Quality Management System     Certifikat    
UTZ - Trajnostna pridelava kakava     Certifikat    
SWA - Supplier Workplace Accountibillity     Certifikat    
FSC - Veriga sledljivosti Certifikat        
PCI DSS - Varnost kartičnega poslovanja       Certifikat  

ISO 9001 – Sistem vodenja kakovosti

ISO 9001 je mednarodno sprejet standard, namenjen vsem vrstam poslovnih subjektov, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih kupcev. Pogosto je zahteva za uvedbo drugih standardov (npr.: AEO).

 

ISO 10002  Vodenje kakovosti - Zadovoljstvo odjemalcev

ISO 10002 je mednarodno sprejet standard, ki določa smernice za ravnanje s pritožbami glede izdelkov in storitev v podjetju, vključno z načrtovanjem, zasnovo, delovanjem, vzdrževanjem in izboljšavami.

 

ŽIG »ZAŠTIĆEN POTROŠAČ«

Žig »Zaščiteni potrošnik« izdaja Republiška potrošniška unija Srbije, z njim pa podjetje na srbskem tržišču dokazuje, da je družbeno odgovorno, da zagotavlja najvišjo raven kakovosti storitev in izdelkov, ki jih ponuja in izpolnjuje zahteve certificiranih mednarodnih standardov ISO 9001, 14001, 10002 in HACCP sistema.

 

ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem

ISO 14001 je mednarodno sprejet standard, ki zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov in pomaga organizaciji vzpostaviti učinkovit sistem ravnanja z okoljem.

 

AEO – Status pooblaščenega gospodarskega subjekta (Auhtorized Economic Operator)

AEO je status, ki ga carinska uprava izda poslovnim subjektom, ki izpolnjujejo predpisane pogoje in merila, njegov cilj pa je okrepiti varnost mednarodne dobavne verige. Status omogoča ugodnosti v obliki olajšanja carinskih kontrol in/ali poenostavitev v skladu s carinskimi predpisi.

 

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE – polni certifikat

DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE predstavlja svetovalno-revizorski postopek in je bil razvit kot eno izmed orodij za učinkovito ter bolj kvalitetno upravljanje s človeškimi viri znotraj podjetij in organizacij, v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.

 

EKO PRIDELAVA

EKO PRIDELAVA je certifikat, ki potrošniku zagotavlja, da gre za živilo najvišje kakovosti in ki ga subjekt pridobi, če upravlja procese skladno z veljavno zakonodajo za ekološko kmetovanje.

 

IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA – PERUTNINSKO IN GOVEJE MESO

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, namenjena živilom s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na pogoje reje, predelavo, kakovost in poreklo surovine in so redno kontrolirane. Certifikat Izbrana kakovost Slovenija za perutninsko in goveje meso zagotavlja, da v Mercatorjevih mesnicah kupujete kakovostno sveže perutninsko in goveje meso.

 

IZBRANA KAKOVOST SLOVENIJA – SADJE

Izbrana kakovost je nacionalna shema kakovosti, namenjena kmetijskim pridelkom oziroma živilom s posebnimi lastnostmi, ki se nanašajo na okolju prijazno pridelavo, dolžino transportnih poti oziroma čim manjšo kasnejšo obdelavo pri skladiščenju in transportu. Certifikat Izbrana kakovost Slovenija na sadju potrošnikom zagotavlja nadstandardno kakovost proizvodov, dodaten nadzor nad pridelavo in predelavo sadja ter obenem potrjuje, da je sadje v celoti pridelano in predelano v Sloveniji.

 

HACCP – Zagotavljanje varnosti živil (Hazard Analysis Critical Control Point)

HACCP je preventivni sistem zagotavljanja varnosti živil, ki zagotavlja učinkovit pristop k proizvodnji varnih in zdravstveno ustreznih živil.

 

IFS – Ocena kakovosti in varnosti živil (International Food Standard)

IFS je mednarodni standard za ocenjevanje dobaviteljev v živilsko predelovalni industriji. Namenjen je predvsem trgovcu, kot orodje za preverjanje kakovosti in varnosti izdelkov dobavitelja - proizvajalca živil.

 

SQMS – Zahteve za kakovost in varnost (Supplier Quality Management System)

SQMS je interni standard multinacionalke McDonald's, ki vsebuje zahteve obstoječih sistemov kakovosti in varnosti v najširšem smislu.

 

UTZ – Trajnostna pridelava kakava

UTZ certifed je program za trajnostno gojenje kave, kakava in čaja, ki pridelovalce usmerja k strokovni, kakovostni, rodovitnejši in trajnostni pridelavi. Glavni cilj programa je, da pridelovalci dosežejo boljšo ceno za kakovosten kakav. V Embi vzdržujejo UTZ certifikacijo kakavovih izdelkov s ciljem, da se kupcu McDonald's in potrošnikom zagotovi izdelek, ki lahko nosi UTZ znak.

 

SWA (Supplier Workplace Accountibility)

SWA je interni standard multinacionalke McDonald's, s katerim vsem dobaviteljem nalaga odgovornost in obveznost upoštevanja kodeksa poslovanja oz. politike etične poslovne prakse, poštenosti in integritete, s poudarkom na zaposlenih, delovnem okolju in trajnostnem ravnanju. Gre za nadgradnjo zahtev standarda SA (Supplier's Accountability) v okviru družbene odgovornosti.

FSC - Veriga sledljivosti (Forest Stewardship Council)

FSC je mednarodna neprofitna organizacija, ki stremi k ohranjanju gozdov in promovira trajnostno gospodarjenje z gozdom. Podpira princip sledljivosti lesa iz certificiranih gozdov, od drevesa do končnega izdelka, certifikat FSC pa odjemalcem izdelkov iz lesa zagotavljata, da so opravili okolju prijazen nakup.


PCI DSS - Varnost kartičnega poslovanja (Payment Card Industry Data Security Standard)

PCI DSS je varnostni standard mednarodnih plačilnih sistemov (American Express, Discover Financial Services, JCB International, MasterCard in Visa), ki ponuja okvir za ustrezno zaščito podatkov uporabnikov kartičnega poslovanja. Nanaša se na vsa prodajna mesta, ki hranijo, obdelujejo ali posredujejo podatke o plačilih in imetnikih plačilnih kartic.