Medijsko središče

IMG 5000

Petkov sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani ne pomeni nobene spremembe za status in poslovanje Mercatorja

Glede sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani zaradi priznanja postopka izredne uprave kot tujega postopka zaradi insolventnosti nad koncernom AGROKOR d.d., izdanega dne 14. 7. 2017, želimo pojasniti, da se ta sklep ne nanaša na Mercator. Mercator ne prehaja pod Lex Agrokor ali pod vodenje ali upravo gospoda Anteja Ramljaka. Sklep sodišča se nanaša na AGROKOR d.d. in njegove na hrvaškem ustanovljene odvisne družbe in v ničemer ne spreminja statusa Mercatorja. Poslovanje Mercatorja vodi Mercatorjeva uprava na čelu s Tomislavom Čizmičem, ki ostaja nespremenjena.

Gre za sklep, s katerim sodišče tudi v Sloveniji priznava insolvenčni postopek nad Agrokorjem in njegovimi hrvaškimi odvisnimi družbami, ki so predmet Lex Agrokor, kot glavni postopek nad Agrokorjem in njegovimi hrvaškimi odvisnimi družbami.

Sklep sodišča se torej nanaša na Agrokor in njegove družbe v Republiki Hrvaški, ki so v tem sklepu tudi navedene. Gre za iste družbe, ki so navedene tudi v odločbah zagrebških sodišč izdanih na podlagi t.i. Lex Agrokor in med temi družbami ni naveden Mercator ne v sklepih zagrebških sodišč ne v odločbi Okrožnega sodišča v Ljubljani.  Sklep, ki ga je izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani, se ne nanaša na Mercator, tako da ni nikakršne osnove za sklepanje, da gospod Ante Ramljak ali kdor koli drug posega v Mercatorjevo poslovanje.

Poslovanje Mercatorja vodi Mercatorjeva uprava na čelu s Tomislavom Čizmičem, ki ostaja nespremenjena. Mercator ne prehajal pod vpliv Lex Agrokor, ki velja samo za na Hrvaškem ustanovljene družbe, saj tak prehod za Mercator, ki je slovenska družba, ni mogoč, in ga Okrožno sodišče v Ljubljani ni uveljavilo.

Ponovno poudarjamo, da Mercator ostaja samostojno in stabilno podjetje in da omenjeni sklep sodišča tega v ničemer ne spremeni.