Medijsko središče

banner veleprodaja agrooprema 686300 px tranzit2

Mercator z za skoraj dve tretjini višjim dobičkom kot v enakem obdobju lani

Skupina Mercator je v obdobju 1-3 2017 ustvarila 564,6 milijonov EUR prihodkov iz prodaje in 5,9 milijona EUR dobička iz poslovanja. Skupina Mercator je prvo tromesečje leta 2017 zaključila z 1,1 milijona EUR čistega dobička, kar predstavlja 64,1 % povečanje glede na enako obdobje leto 2016.

Izboljšana poslovna uspešnost

V obdobju 1-3 2017 je Skupina Mercator ustvarila 564,6 milijonov EUR prihodkov iz prodaje, kar glede na enako obdobje preteklega leta sicer predstavlja padec prihodkov v višini 6,7 %, glede na primerljivo obdobje preteklega leta pa 0,7 %, saj prihodki med obdobjema niso v celoti primerljivi zaradi odprodaj neosnovnih dejavnosti Modiane in Intersporta v drugi polovici leta 2016. Zato je zabeležen padec prihodkov v Sloveniji in predvsem na trgih, kjer po zaključenih prodajnih procesih v letu 2016 Mercator ohranja le nepremičninsko dejavnosti poslovanja, torej v Bosni in Hercegovini in na Hrvaškem. Prihodki pa so se povečali na trgu Črne gore in sicer za 7,5 %. Skupina Mercator obdobje 1-3 2017 uspešno zaključuje z 1,1 milijona EUR čistega dobička, kar predstavlja 64,1 % povečanje glede na enako obdobje leta 2016.

Aktivnosti za čim prejšnjo poravnavo medsebojnih terjatev in obveznosti z Agrokorje

V letu 2016 so bile v družbah Poslovni sistem Mercator, d. d., Mercator - H, d. o. o., in Mercator - BH, d. o. o., slabljene terjatve do družb v Skupini Agrokor, ki niso del Skupine Mercator. Nadzorni svet je na seji dne 14. 4. 2017 od Uprave zahteval, da nemudoma preuči vse možnosti za čim prejšnjo poravnavo medsebojnih terjatev in obveznosti med družbami Skupine Mercator in Skupine Agrokor, ki niso del Skupine Mercator. Na podlagi dogovorov so bile že izvedene prve poravnave medsebojnih terjatev in obveznosti, pozitivni signali v zvezi s tem se kažejo tudi za prihodnost.

Intenzivno posodabljanje trgovin se nadaljuje

Mercator želi kupcem nuditi sodobno nakupovalno okolje na čim večjem številu lokacij in bo tudi v prihodnje preurejal svojo maloprodajno mrežo. V prvem trimesečju je Mercator prenovil 22 trgovin, od teh je 8 hipermarketov in 14 marketov, na vseh trgih poslovanja pa je s poslovnim najemi pridobil 6 novih enot. V obdobju 1-3 2017 predstavlja Mercatorjevo največjo pridobitev novozgrajeni Trgovski center Bled v Sloveniji.

Vrsta aktivnosti za ohranjanje tržnega delež

Mercator ostaja osredotočen na svojo ključno dejavnost, v središču katere še naprej ostajajo potrošniki. Mercator nudi kupcem cenovno ugodne nakupe kakovostnih izdelkov priznanih domačih in svetovnih blagovnih znamk, velik izbor lokalnih izdelkov v ponudbi Radi imamo domače, konkurenčno prednost pa vsekakor omogočajo dodatne ugodnosti s kartico Pika. Z dopolnjeno in obogateno ponudbo izdelkov vsakdanje potrošnje in novimi storitvami pa je Mercator v koraku z aktualnimi trendi na področju trgovine v svetu.