Družbena odgovornost

mercator emisije v zrak

Emisije v zrak

Življenje na Zemlji brez zraka, ki ga dihamo, ne bi bilo takšno kot ga poznamo danes. Kljub temu, da vsi dihamo bolj ali manj isti zrak, pa se premalo zavedamo, da smo ljudje glavni krivci za njegovo onesnaženje in da lahko k zmanjšanju onesnaženosti pripomoremo vsi. V Mercator, d.d. se trudimo obvladovati vse naše vire onesnaževanja in hkrati zmanjševati njihove negativne vplive na kakovost zraka.

Premični in nepremični viri emisij v zrak

V Mercator,d.d. so viri emisij v zrak predvsem male kurilne naprave s katerimi ogrevamo naše prodajalne in ostale objekte. Zavedamo se, da so trenutno najpogosteje uporabljeni energenti prav fosilna goriva (npr. kurilno olje, plin, ...), ki so glavni vir toplogrednih plinov, zato so naša prizadevanja usmerjena k zamenjavi teh energentov z obnovljivimi viri energije.

Emisije v zrak nastajajo tudi pri opravljanju logistične dejavnosti, kjer z vrsto različnih aktivnosti (npr. z optimizacijo dostavnih poti) in nenehnim obnavljanjem voznega parka (nabava tovornih vozil Euro 5) skrbimo za nenehno zmanjševanje emisij v zrak.

Ozonu škodljive snovi

Za potrebe hlajenja blaga in objektov se uporablja oprema, ki vsebuje zakonsko dovoljena hladiva, ki pa so kljub temu ozonu škodljive snovi. Z rednim in kvalitetnim vzdrževanjem pooblaščenih vzdrževalcev preprečujemo njihovo uhajanje. Pri zamenjavi in odstranjevanju odslužene hladilne opreme pa zagotovimo, da je oprema pravilno izpraznjena, vso hladivo pa zajeto in predano pooblaščenih prevzemnikom ter tako zagotovljeno pravilno odstranjevanje.