Za vlagatelje

Delnica

Sprememba/5.1.2015

72,00 0,00%

Dnevni promet:
0,00 EUR
Tržna kapitalizacija:
271 105 992,00 EUR
Izvozi podatke v excelovo preglednico

Prikaz je informativnega značaja. Izvorne podatke lahko obsežneje pridobite pri Skupini Alta na spletnem mestu www.alta.si.

Delnice družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., imajo oznako MELR, ki je tudi veljavna koda pri trgovanju z delnicami na Ljubljanski borzi.

Delnice so prosto prenosljive in so uvrščene v prvo borzno kotacijo Ljubljanske borze, ki je oblikovana z namenom povečanja prepoznavnosti najboljših slovenskih izdajateljev med mednarodnimi vlagatelji. Delnice so izdane v nematerializirani obliki.

Evidenco o delničarjih in njihovih deležih vodi Centralna klirinško depotna družba.

Izplačane dividende v posameznem letu

Leto Višina dividend 
  Bruto dividenda
na delnico (v EUR)
Bruto dividenda
na delnico (v SIT)
2001 1,4 300
2002 1,8 400
2003 1,9 450
2004 2,1 500
2005 1,3* 318*
2006 2,5 600
2007 4 959
2008 4,3 1.018
2009 4,5 1.078
2010 7,2 1.725
2011 8,0 1.917
2012 6,0 1.438
2013 / /
2014 / /
2015 / /

* Enkratno odstopanje od siceršnje dividendne politike v letu 2005 je posledica razlogov davčne narave.

Dividendna politika

Skupščina delničarjev odloča o višini bruto dividende na delnico za vsako poslovno leto posebej. Na 23. redni skupščini delničarjev dne 10.5. 2016 delničarji niso odločali o izplačilu dividend za leto 2015, saj je družba Mercator, d.d., realizirala negativen poslovni izid.

Pripeti dokumenti