O Skupini

Uprava družbe

IMG 66

Družbo vodi uprava, ki jo sestavljajo predsednik in člani uprave. Predsednik predlaga nadzornemu svetu imenovanje drugih članov uprave, celotno upravo pa imenuje nadzorni svet.

Uprava je imenovana za pet let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Število članov uprave ter delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe z Aktom o upravi. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, v dobro družbe.

Tomislav Čizmić

Tomislav Čizmić

Predsednik uprave

Igor Mamuza

Igor Mamuza

Član uprave za Mercator trgovina Slovenija

Draga Cukjati

Draga Cukjati

Članica uprave za področje financ in informatike

Gregor Planteu

Izredni član