O Skupini

Uprava družbe

IMG 66

Družbo vodi uprava, ki jo sestavljajo predsednik in člani uprave. Predsednik predlaga nadzornemu svetu imenovanje drugih članov uprave, celotno upravo pa imenuje nadzorni svet.

Uprava je imenovana za pet let, z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja. Število članov uprave ter delovna področja in pooblastila na predlog predsednika uprave določi nadzorni svet družbe z Aktom o upravi. Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost, v dobro družbe.

Toni Balažič

Toni Balažič

Predsednik uprave

Izobrazba: MBA in univerzitetni diplomirani ekonomist.

Delovna področja: koordiniranje odnosov Skupine Mercator s skupino Agrokor, koordiniranje Uprave Mercator, d.d., in Skupine Mercator, koordiniranje trgovske dejavnosti v Srbiji in Črni gori, koordiniranje dejavnosti Skupine Intersport, divizije Tehnika, divizije Modiana, Invalidskega podjetja in M-energije, d.o.o., korporativno komuniciranje, strateški kadri, organizacija in pravo, strateške investicije in upravljanje z nepremičninami ter veleprodaja.

Igor Mamuza

Igor Mamuza

Član uprave za Mercator trgovina Slovenija

Izobrazba: diplomirani ekonomist, Ekonomska fakulteta v Zagrebu. Delovna področja: vodenje celotnega področja trgovine na drobno v Sloveniji.