O Skupini

mercator obvladujoca druzba

Obvladujoča družba

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je obvladujoča družba skupine povezanih podjetij (Skupine Mercator) in ima dvojno nalogo: opravlja trgovsko dejavnost in izvaja različne koncernske naloge za družbe v skupini.

Osebna izkaznica podjetja:

Firma: Poslovni sistem Mercator, d.d.
Naslov:  Dunajska cesta 107
Poštna številka in kraj: 1113 Ljubljana
Država: Slovenija
T: +386 (0)1 560 10 00
E: info@mercator.si
W: www.mercator.si

Družba Poslovni sistem Mercator, d.d., je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani.

Osnovni podatki:

Firma: Poslovni sistem Mercator, d.d.
Skrajšano ime: Mercator d.d.
Glavna dejavnost: 47.110 - Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
Vodstvo družbe: Tomislav Čizmić - predsednik, Darja Cukjati, Igor Mamuza
Nadzorni svet: dr. Matej Lahovnik (namestnik predsednika), Damir Kuštrak, Darko Knez in Ivica Mudrinić kot predstavniki delničarjev, Matjaž Grošelj, Vesna Stojanović in Veljko Tatić kot predstavniki zaposlenih
Matična številka: 5300231
Davčna številka: SI45884595
Poslovni račun: TRR: 02922-0015960569 NLB (primarni račun)
Datum ustanovitve: 5.12.1989
Osnovni kapital družbe: 254.175.051,39 EUR

V okviru Skupine delujejo naslednje družbe:

Mercator trgovina Slovenija:

Mercator trgovina tujina:

Druge poslovne dejavnosti:

Mercator Nepremičnine:

 

Poslovni sistem Mercator, d.d., je član naslednjih poklicnih združenj:

  • Trgovinske zbornice Slovenije,
  • Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani
  • Inštituta za gospodarsko pravo pri Pravni fakulteti v Mariboru,
  • Združenja nabavnikov Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarske zbornice,
  • Združenja delodajalcev Slovenije.

Poslovni sistem Mercator, d.d., posluje skladno z veljavno zakonodajo, internimi pravili in dobro poslovno prakso. Upravljanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., temelji na določilih Kodeksa upravljanja javnih delniških družb.