O Skupini

mercator oddaja nepremicnin

Oddaja nepremičnin

KrajNaslov poslovnega prostoraVrsta prostoram2
Brežice Cesta svobode 31 lokal za trgovsko dejavnost 852,70
Celje MC Opekarniška cesta 9 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 15,60
Celje MC Opekarniška cesta 9 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 57,30
Celje MC Opekarniška cesta 9 lokal za trgovsko dejavnost 141,15
Črenšovci Prekmurske čete 19 lokal v I. nadstropju za trgovsko dejavnost 330,00
Črnomelj Kolodvorska cesta 13 lokal za trgovsko dejavnost 140,00
Dravograd Šentjanž 74 lokal za trgovsko dejavnost 473,00
Gameljne Srednje Gamelnje 49 lokal primeren za mesnico 93,90
Gornja Radgona Mladinska 2 poslovni prostori: 3 pisarne v 1. nadstropju 58,00
Gornja Radgona Partizanska cesta 6 lokal za trgovsko dejavnost 703,00
Grosuplje TC Brvace 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 32,91
Grosuplje TC Brvace 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost

22,70

Grosuplje TC Brvace 1a lokal za gostinsko dejavnost 52,40
Hrastnik BC Trg Franca Kozarja 1 lokal za trgovsko dejavnost 295,75
Hrastnik BC Trg Franca Kozarja 1 lokal za trgovsko dejavnost 357,6
Idrija BC Lapajnetova ulica 45 lokal za trgovsko dejavnost 615,00
Idrija TC Gregorčičeva 47 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 54,55
Ilirska Bistrica Vojkov drevore lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 156,13
Ivančna Gorica TC Vodotučine 18 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 27,26
Jesenice Spodnji plavž 5 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 64,56
Kamnik MC Kovinarska cesta 36 lokal za gostinsko dejavnost 93,97
Kobarid Robič ON lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost, mesnica 45,00
Koper MC KOPER, Dolinska cesta 1 a-pritličje lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 69,00
Kozje Kozje 36 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 79,00
Kranj Bleiweisova cesta 7a lokal za gostinsko dejavnost 138,00
Kranj Ulica Nikole Tesle 3 pisarna 24,00
Krško Cesta 4. julija 36 lokal za trgovsko dejavnost 314,00
Krško Cesta krških žrtev 145 dve pisarni 17,19 in 31,08
Krško NC Cesta krških žrtev 132a lokal za trgovsko, ali storitveno dejavnost 84,44
Krško CKŽ 132a lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 84,4
Lenart BC Lenart lokal za trgovsko dejavnost 689,00
Lenart BC Lenart, 1. nadstropje lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 43,00
Lenart BC Lenart, Partizanska cesta 1 pisarne 120,48
Lenart TC Industirjska ulica 7 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 31,48
Lenart TC Industirjska ulica 7 lokal za trgovsko dejavnost 642,00
Lenart TC Industrijska ulica 7 lokal za trgovsko dejavnost 310,00
Lenart TC Industrijska ulica 7 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 32,30
Lenadava Krančeva ulica 46 lokal za gostinsko dejavnost 110,10
Lendava Krančeva ulica 46 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 661,00
Levec TC Levec 71a lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 69,00
Levec TC Levec 71a lokal za trgovsko dejavnost 120,00
Levec TC Levec 71a lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 55,00
Ljubljana Dunajska cesta 105 pisarna 80,80
Ljubljana Potrčeva ulica 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 87,00
Ljubljana Proletarska cesta 4 lokal za trgovsko dejavnost 653,00
Ljubljana Slovenčeva ulica 23 več pisarn 10 do 40
Ljubljana Slovenčeva ulica 19 pisarna 15,00
Ljubljana TC Nove Jarše, Beblerjev trg 2 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 97,40
Ljubljana TC Nove Jarše, Beblerjev trg 2 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 25,05
Ljubljana TC Šmartinska cesta 102-104 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 92,47
Maribor BC TEZNO, Ptujska cesta 97 lokal za trgovsko dejavnost 763,00
Maribor Partizanska cesta 3 - 5 trgovski lokal v kletnih prostorih 1.561,00
Maribor Partizanska cesta 3 - 5 tri pisarne 76,30
Maribor Partizanska cesta 3 - 5 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 78,00
Maribor Prušnikova 12 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 254,35
Maribor MC Pobrežje, Puhova ulica 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 30,04
Maribor MC Pobrežje, Puhova ulica 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 38,75
Maribor MC Pobrežje, Puhova ulica 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 14,07
Maribor MC Maribor, Ulica Eve Lovše 1 prostor v III. Pod. Gradbeni fazi 185,00
Maribor MC Maribor, Ulica Eve Lovše 1 lokal za gostinsko dejavnost 179,14
Maribor MC Maribor, Ulica Eve Lovše 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 96,85
Maribor MC Maribor, Ulica Eve Lovše 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 119,82
Maribor MC Maribor, Ulica Eve Lovše 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 176,23
Maribor MC Ulica Eve Lovše 1 lokal za trgovsko dejavnost 556,40
Maribor MC Ulica Eve Lovše 1 lokal za trgovsko dejavnost 718,70
Maribor Ptujska cesta 97 lokal za trgovsko dejavnost 144,00
Maribor Blagovnica Tezno, Ptujska cesta 97- klet lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 245,50
Maribor NC Tržaška cesta 65 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 66,08
Maribor NC Tržaška cesta 65 lokal za storitveno dejavnost 36,30
Maribor NC Tržaška cesta 65 lokal za storitveno dejavnost 30,30
Maribor NC Tržaška cesta 65 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 28,80
Maribor TC JAGODA, Ptujska cesta 155 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 12,00
Maribor Tržaška cesta 14 več lokalov za trgovsko in storitveno dejavnost  
Medvode BC Medvoška 3 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 5,00
Medvode BC Medvoška 3 lokal za trgovsko dejavnost 124,20
Medvode BC Medvoška cesta 3 lokal za trgovsko dejavnost 649,00
Metlika CBE 79 lokal za trgovsko dejavnost 233,10
Mislinja Šentlenart 35 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 96,66
Mozirje BC Savinjska cesta 4 lokal za gostinsko dejavnost 75,00
Murska Sobota MC Murska Sobota, Plese 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 24,65
Murska Sobota MC Murska Sobota, Plese 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 130,00
Murska Sobota Plese 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 1.115,00
Murska Sobota Plese 1 poslovni prostor 33,25
Murska Sobota  Plese 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 265,65
Murska Sobota Plese 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 93,75
Murska Sobota Plese 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 44,00
Murska Sobota Plese 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 23,00
Naklo Cesta na Okroglo 3 skladišče 1.075,00
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 59,49
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko dejavnost 49,40
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko dejavnost 145,05
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 83,25
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko dejavnost 103,40
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 101,55
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko dejavnost 111,35
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost (prvo nadstropje) 129,78
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 99,95
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokali za trgovsko dejavnost 37,25
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 60,25
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 14,25
Nova Gorica MC Nova Gorica, Industrijska cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 60
Nova Gorica Rejčeva 22 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 881,35
Novo mesto BC Ločna, Seidlova cesta 42 lokal za trgovsko dejavnost 65,00
Novo mesto MC Novo mesto Bršljin, Ljubljanska cesta 47 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 84,11
Novo mesto Livada 8 več pisarn skupaj 170,00
Novo mesto Novi trg 5 lokal za trgovsko dejavnost 91,22
Novo mesto Novi trg 5 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 74,00
Novo mesto Novi trg 5 skladišče 73,15
Novo mesto Novi trg 5 lokal za gostinsko dejavnost 57,44
Oplotnica Pohorskega bataljona 5 trgovski lokal (papirnica) v 1. etaži blagovnice 90,59
Ormož Ljutomerska 32b lokal za trgovsko dejavnost 951,00
Ormož Kerenčičev trg 7 lokal za trgovsko dejavnost 231,00; 455,00
Postojna BC Tržaška cesta 16 lokal za trgovsko dejavnost 500,00
Postojna Tržaška cesta 59 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 47,83
Postojna Tržaška cesta 59 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 50,00
Prebold Graščinska cesta 3 (BC Prebold) lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 49,10
Prevalje Pri postaji 4 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 1.119,00
Ptuj Blagovnica Ptuj, II etaža lokal za trgovsko dejavnost 979,00
Ptuj Slovenjegoriška cesta 15 lokal za storitveno dejavnost 31,68
Ptuj TC Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30 več pisarn od 20 do 40, skupno 400
Ptuj TC Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30 lokal za gostinsko dejavnost 43,00
Ptuj TC Supermesto Ptuj, Ormoška cesta 30 lokal v 1. nadstropju 605,86
Ptuj MC Špindlerjeva ulica 3 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 300,00
Ptuj MC Špindlerjeva ulica 3 lokal za trgovsko dejavnost 132,00
Ptuj Novi trg 3 lokal za gostinsko dejavnost 254,00
Ribnica Kolodvorska ulica 2a lokal za trgovsko dejavnost 255,00
Ribnica Urbanova ulica 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 245,00
Rogaška Slatina Kidričeva ulica 13 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 258,70
Rogaška Slatina Kidričeva ulica 13 lokal za trgovsko dejavnost 657,00
Ruše Falska cesta 18 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 286,01
Sevnica Savska cesta 20b lokal za trgovsko dejavnost 773,90
Sevnica TC Boštanj 80 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 30,65
Slovenj Gradec MC Ronkova cesta 4 a lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 25,69
Slovenj Gradec MC Ronkova cesta 4 a lokal za trgovsko dejavnost 93,45
Slovenska Bistrica Blagovnica Center, Ljubljanska 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 388,00
Slovenska Bistrica TC Ljubljanska cesta 36 pisarna 22,00
Slovenska Bistrica TC Ljubljanska cesta 36 pisarna 16,10
Slovenska Bistrica TC Ljubljanska cesta 36 pisarna 16,21
Slovenska Bistrica TC Ljubljanska cesta 36 pisarna 15,65
Slovenska Bistrica Blagovnica Center, Ljubljanska 1   37,20
Slovenjske Konjice Delavska cesta 12 lokal za trgovsko dejavnost 651,00
Slovenjske Konjice Delavska cesta 12 lokal za trgovsko dejavnost 1160,00
Slovenjske Konjice TC Slomškova ulica 1a lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 39,2
Šentjur TC Kolodvorska 9 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 7,20
Šempeter pri Gorici Ulica Nikole Tesle 10 lokal za gostinsko dejavnost 136,40
Šempeter pri Gorici Ulica Nikole Tesle 10 skladišče 401,07
Šoštanj Trg svobode 11 lokal za trgovsko dejavnost 135,00
Šoštanj Trg svobode 11 lokal za trgovsko dejavnost 380,00
Tolmin BC Trg Maršala Tita 12 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 289,00
Trebnje MC Trebnje, Stari trg 48 lokal za trgovsko dejavnost 16,90
Velenje BC Šaleška 2a lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 30,00
Velenje Kidričeva 53 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 45,00
Velenje Kidričeva 53 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 89,00
Velenje Kidričeva 53 lokal za gostinsko dejavnost 66,00
Velenje BC Šaleška 2a lokal za trgovsko dejavnost 726,00
Velenje MC Šaleška cesta 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 37,79
Velenje MC Šaleška cesta 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 191,00
Velenje MC Šaleška cesta 1 lokal za trgovsko dejavnost 134,88
Velenje MC Šaleška cesta 1 lokal za trgovsko dejavnost 140,21
Velenje MC Šaleška cesta 1 lokal za gostinsko dejavnost 82,83
Velenje MC Šaleška cesta 1 lokal za gostinsko dejavnost 223,8
Vitanje Na Gmajni 1 lokal za trgovsko dejavnost 243,00
Vitanje Na Gmajni 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 100,00
Vrhnika Ljubljanska 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 494,81
Vrhnika Ljubljanska 1 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 411,24
Vrhnika TC  Robova cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 81,23
Vrhnika TC Robova cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 34,84
Vrhnika TC Robova cesta 6 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost (1. nadstropje) 34,84
Žalec Celjska cesta 7 lokal za trgovsko dejavnost 73,60
Žalec Celjska cesta 7 lokal za trgovsko dejavnost 61,80
Žalec Celjska cesta 7 pisarna 9,69
Žalec BC Mestni trg 2 pisarna 14,00
Železniki BC Na Krasu 26 lokal za trgovsko ali storitveno dejavnost 5,50

Mercator Skupina v številkah *

  • 1.586 Trgovin
  • 5 Držav
  • 15 Družb
  • 75,00 € Vrednost delnice
  • Že 65 let najboljši sosed
* Vir: Poročilo poslovodstva in Ljubljanska borza