Medijsko središče

Sporočila za javnost in novice


mercator financial calendar
18.09.2014|Sporočila za javnost

Odslej tričlanska uprava

V upravi Mercatorja tudi v prihodnje Toni Balažič, Drago Kavšek in Igor Maroša. Imenovani tudi člani revizijske komisije nadzornega sveta družbe in nadzornega odbora za spremljanje spoštovanja dogovorjenih zavez.

Nandzing skupinska fotografija dobitnikov kolajn
05.09.2014|Sporočila za javnost

Nandžing 2014: kar osem olimpijskih odličij

Izjemnih uspehov mladih slovenskih olimpijcev se veselimo tudi v Mercatorju.

IMG 8661
29.08.2014|Sporočila za javnost

Imenovani novi člani nadzornega sveta

Delničarji Skupine Mercator so izvolili nove člane nadzornega sveta ter podelili razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za preteklo poslovno leto. Za predsednika nadzornega sveta imenovan Ante Todorić.

Mercator Skupina v številkah *

  • 1.586 Trgovin
  • 5 Držav
  • 15 Družb
  • 75,00 € Vrednost delnice
  • Že 65 let najboljši sosed
* Vir: Poročilo poslovodstva in Ljubljanska borza